ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค(ศปก.)จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการเตรียมจัดงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง บนยอดเขาคิชฌกูฏ ประจำปี 2565 ตามมาตรการป้องกัน covid-19
image
ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ยืนยันไม่พบร่องรอยโรคของอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หลังนำทีมเจ้าหน้าที่ลงตรวจ ทั้งห้องเย็น และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ในพื้นที่ โดยเน้นย้ำต้องมีเอกสารการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ถูกต้อง พร้อมใบรับรองการตรวจหาเชื้อจากห้องแลปเท่านั้น
image
จ.จันทบุรีประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้ประชาชนร่วมมืออย่าประมาทป้องกันตัวเองภายใต้มาตรการโควิด-19
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเย็นเนื้อสุกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า
image
จังหวัดจันทบุรีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2565
image
จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปประดิษฐาน ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
image
จ.จันทบุรีประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ.จังหวัด เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2565
image
พาณิชย์จันทบุรีเปิดจำหน่ายเนื้อหมูชำแหละในร้านที่เข้าร่วมโครงการในราคาควบคุมแก้ปัญหาหมูแพงลดผลกระทบค่าครองชีพประชาชน หมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท
image
จ.จันทบุรีประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งออกผลไม้จังหวัดจันทบุรีโดยมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดในโรงคัดบรรจุรวมถึงสวนขณะเก็บเกี่ยวผลผลิต
image
จังหวัดจันทบุรีประกอบพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19
image
จังหวัดจันทบุรีประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19
image
จังหวัดจันทบุรีประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19
image
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ใช้เพจข่าวจันทบุรี เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รวมข้อมูลความรู้ ความจริง เชื่อมโยงสถานการณ์
image
ตัวแทนชาวบ้านหน้าวัดจันทนาราม ร้องเทศบาลเมืองจันทบุรี ขอให้เปลี่ยนสถานที่ตั้งศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยงโควิด 19 ในชุมชน เนื่องจากไม่มั่นใจความปลอดภัย
image
โรงพยาบาลพระปกแกล้า จ.จันทบุรี ฉีด”วัคซีนไฟเซอร์” (Pfizer) บูสเตอร์ เข็ม 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ก่อนปฏิบัติงานสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image