ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

image
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย เป็นศูนย์รวมของสมาชิกชาวสวนทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีพัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐานสินค้า
image
กอ.รมน.จันทบุรีจัดโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อประชาชน กลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีในพื้นที่อำเภอขลุง ขยายเครือข่ายรักษาความมั่นคงทางทะเล ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
image
หอการค้าจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) แถลงข่าวการจัดงาน Fruit Innovation Fair 2021 : จันทบุรีมหานครผลไม้ ผลไม้ไทยก้าวใหม่ หลัง covid-19
image
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีจัดการประขุมโครงการด้านการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และแผนพัฒนาจังหวัด ตอบสนองนโยบายรัฐบาล
image
จ.จันทบุรีประชุมเตรียมพร้อมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 กำหนดสนามสอบ 8 แห่งวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
image
จันทบุรีประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบายบริหารจัดการน้ำแห่งชาติ วางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 64
image
จ.จันทบุรี ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ผ่านระบบการประชุมทางไกล เว้นระยะห่างป้องกันโควิด – 19
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนภาคเอกชนร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมุ่งสู่การเป็นองค์การที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมอบรางวัล กองทุนบทบาทสตรีแก่ อ.แหลมสิงห์ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ระดับเขตตรวจราชการ ในที่ประชุมกรมการจังหวัด
image
สรุปผลการเลือกตั้ง นายก อบต.34 แห่งในจังหวัดจันทบุรี พบผู้สมัครคนรุ่นใหม่คว้าเก้าอี้นายก อบต.หลายแห่ง กกต.พร้อมประกาศรับรองหลังจากนี้อีก 30 วันตามกฎหมาย
image
บรรยากาศการเลือกตั้ง อบต.ที่ครบวาระ 34 แห่ง ใน จ.จันทบุรี คึกคักท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ถึงแม้บางหน่วยจะมีลมแรงแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้สิทธิ์ https://www.facebook.com/pr.chanthaburi/posts/3219122601701436
image
จ.จันทบุรี ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ติดตามมาตรการควบคุม ป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถานการณ์เริ่มคลี่คลายสถิติยอดผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกลดลง
image
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ใช้เพจข่าวจันทบุรี เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รวมข้อมูลความรู้ ความจริง เชื่อมโยงสถานการณ์
image
ตัวแทนชาวบ้านหน้าวัดจันทนาราม ร้องเทศบาลเมืองจันทบุรี ขอให้เปลี่ยนสถานที่ตั้งศูนย์กักกันกลุ่มเสี่ยงโควิด 19 ในชุมชน เนื่องจากไม่มั่นใจความปลอดภัย
image
โรงพยาบาลพระปกแกล้า จ.จันทบุรี ฉีด”วัคซีนไฟเซอร์” (Pfizer) บูสเตอร์ เข็ม 3 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ก่อนปฏิบัติงานสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ประชาชน

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image