facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi

image
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2565
image
จ.จันทบุรีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 ยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาคาราวะแก่ครู บุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ผู้ทำประโยชน์แก่การศึกษา สังคมและประเทศชาติ
image
ปลัดอำเภอ ชีวิตนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ จาก อดีต รปภ.พลิกผันมุมานะการศึกษา และสามารถสอบเป็นปลัดอำเภอ ได้ตามฝัน ตัวอย่างคนไม่ย่อท้อ
image
หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นประธานในพิธีปาฐกถาธรรมพิเศษและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต