facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินค่าซ่อมแซม/ก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบ #อัคคีภัย ในจังหวัดจันทบุรี

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินค่าซ่อมแซม/ก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในจังหวัดจันทบุรี คือนางสาวบุปผา สังข์ลาโพธิ์ ตำบลนายายอาม ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง เหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น