facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
จ.จันทบุรี ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 12/2565

จ.จันทบุรี ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 12/2565

🟧วันนี้ (20 ก.ย. 65) ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี หรือ ศอ.ปส.จ.จบ. สรุปผลการดำเนินงาน ติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด และติดตามผลการดำเนินงาน การแจ้งเบาะแส ร้องเรียนเรื่องปัญหายาเสพติด ในระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 จากศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดจันทบุรี และผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เรื่องเพื่อทราบแนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและผลการดำเนินงานประจำเดือน ผลการดำเนินงานคณะทำงานบูรณาการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโต๊ะข่าว ผลการปฏิบัติงานของ ศป.ปส.อำเภอ จากการแลกเปลี่ยนข้อมูล สรุปสถานการณ์ยาเสพติดพื้นที่ภาคตะวันออกของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ภาค 2 ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก 10 อำเภอและ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี การดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจปราบปรปักษ์ 28 และ ศป.ปส.อำเภอ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น