จ.จันทบุรีเดินหน้าหมู่บ้านสีฟ้า ปลอดโควิด ยกตัวอย่าง ม.3 ต.ฉมัน อ.มะขาม นำร่อง

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้จังหวัดจันทบุรีขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดเชื้อโควิด-19  หรือหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด – 19 ซึ่งนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้สั่งการไปยังอำเภอต่าง ๆ ทั้ง 10 อำเภอ ให้ขับเคลื่อนนโยบายสร้างความปลอดภัย ปลอดโควิด ในชุมชน ซึ่งวันนี้ ( 4 ส.ค.64 ) นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ ปลัดจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ป้องกันจังหวัด / จ่าจังหวัด และคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ชาวบ้าน ที่ หมู่ 3 ต.ฉมัน ซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการรณรงค์ป้องกันโควิด – 19 รวมทั้งการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งนายชนินทร์ ภักดิบดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 กล่าวว่า หมู่บ้านนี้มีทั้งสิ้น 53 ครัวเรือน ประชากร 200 กว่าคน ทุกคนในหมู่บ้านให้ความสำคัญในการป้องกันตัวเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด – 19 ทั้งด้านสุขภาพ และ เศรษฐกิจปาก ท้อง คนในหมู่บ้านจะถือปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างจริงจัง สม่ำเสมอ อาทิ การไม่รวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมใด ๆ เว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน หรือ มีญาติ เพื่อนบ้านมาหา มีการจัดตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองภายในหมู่บ้านป้องกันและตรวจสอบบุคคลจากที่พื้นที่อื่นเข้ามาในหมู่บ้านหากพบบ้านใดมีญาติ พี่ น้อง หรือเพื่อน เดินทางมาจากต่างพื้นที่ก็จะแจ้งผู้ใหญ่บ้าน / อสม. หรือ เทศบาลตำบลฉมันเข้ามาซักประวัติตรวจสอบความเสี่ยงทันที ที่ผ่านมาในหมู่บ้านยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 แต่อย่างใด ขณะที่การป้องกันผลกระทบทางด้านปาก ท้อง เศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด – 19 โชคดีที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ จึงมีพื้นที่ในการปลูกผักสวนครัว ปลูกสมุนไพร เลี้ยงไก่บ้าน ไก่ไข่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ครัวเรือน มีการแบ่งปันพืชผัก อาหารแก่เพื่อนบ้านแบบแลกเปลี่ยน ถือเป็นความสำเร็จของชุมชนที่เข้มแข็งในการป้องกันโควิด – 19 และลดผลกระทบจากสถานการณ์ ซึ่งจังหวัดจันทบุรีจะได้ขยายการขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดเชื้อโควิด-19  หรือหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 10 อำเภอ ต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น