facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
จ.จันทบุรีขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์

จ.จันทบุรีประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในระดับภูมิภาค พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

วันนี้ ( 21 พ.ย.65 ) ที่ห้องประชุม ทองทั่ว หรือห้องประชุมสื่อสาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นปรานการประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 – 2570 โดยในส่วนกลางกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประชุม พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร และมีการถ่ายทอดการประชุม และบันทึกข้อตกลง ผ่าระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meeting เพื่อให้จังหวัดภูมิภาคทั่วประเทสได้ขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาล ที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น