งานประเพณีพระบาทพลวงพร้อม จอง QQ เท่านั้นถึงขึ้นได้

วันนี้ ( 13 ม.ค.65 ) ที่วัดกระทิง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี และที่วัดพลวง นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย พระครูพุทธบทบริบาล เจ้าคณะอำเภอเขาคิชฌกูฏ เจ้าอาวาสวัดพลวง ประธานมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง / นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ / สาธารณสุขอำเภอ / หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เขาคิชฌกูฏ ผู้นำท้องที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมความพร้อมของจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 ตามแผนเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งศูนย์ CI  จุดให้บริการรถคิวที่จะรับนักแสวงบุญขึ้นไปบนยอดเขาที่ต้องแยกออกจากจุดคัดกรอง และให้คำแนะนำว่าไม่ควรมีการตรวจ ATK ที่บริเวณหน้างานเนื่องจากเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้ ดังนั้นนักแสวงบุญ ประชาชน นักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทในปีนี้ ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2565 จะต้องตรวจคัดกรองมาก่อนหน้า และต้องจองคิวการขึ้นเขาผ่านแอป QueQ ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเท่านั้นไม่รับ Wolkin หน้างาน      
สำหรับงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง(เขาคิชฌกูฏ) ปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2565 ตามประเพณีคือขึ้น 1 ค่ำเดือน 3 ถึง ขึ้น 1 ค่ำเดือน 5 ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 อย่างเข้มข้น และจะมีพิธี บวงสรวง ปิดป่า เปิดเขาในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 โดยนักแสวงบุญ ประชาชน นักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง บนยอดเขาคิชฌกูฏต้องปฏิบัติตามนี้ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มโดยแสดงเอกสารรับรองการรับวัคซีนหรือการยืนยันจากแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม / แสดงเอกสารรายงานผลการตรวจโควิด -19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigan test ไม่เกิน 3 วัน จากสถานพยาบาลของรัฐ หรือ สถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแสดงผลทดสอบว่าไม่พบเชื้อ / กรณีผู้ที่เคยป่วยโควิด -19 ที่ได้รับการรักษาหายแล้วต้องมีเอกสารรับรองผลการตรวจรักษาว่าหายป่วยมาแล้วไม่เกิน 90 วัน ผู้ที่จะขึ้นไปบนเขาต้องปฏิบัติตามมาตรการและระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติฯ อย่างเคร่งครัด การจองคิวรถเพื่อขึ้นไปบนยอดเขาสามารถจองได้ 2 คิว ผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ โดยมีขั้นตอนรวม 4 ขั้นตอนทั้งนี้คิวรถที่จะให้บริการขึ้นไปบนเขามี 2 คิว คือคิววัดพลวง มีรถบริการจำนวน 111 คิว และคิววัดกระทิงมีรถบริการ 31 คิว ผู้ที่จะขึ้นไปบนเขาโดยรถบริการต้องจองผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ เท่านั้นไม่รับ Walk in


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น