จ.จันทบุรีประชุมคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐ

วันนี้ ( 11 ม.ค. 65 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นาย สุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระเรื่องเพื่อพิจารณาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นเป้าหมายที่จะดำเนินการปลูกและบำรุงป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนช่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยเป็นพื้นที่ที่กรมชลประทานขอใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 7  แปลงรวมเนื้อที่จำนวน 5,918 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา และ แนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการปลูกป่าในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 39 แปลง  พื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการปลูกป่า ที่เป็นพื้นที่ถูกดำเนินการรื้อถอนทลายคันดิน ในปี พ.ศ. 2565 จำนวน 22 แปลง  พื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการปลูกป่า ที่เป็นพื้นที่ทิ้งร้าง เสื่อมโทรม มีความเหมาะสมในการดำเนินการปลูกป่าฟื้นฟูได้ จำนวน 17 แปลง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น