facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
เกาะจิก จ.จันทบุรีหมู่บ้านพลังงานสะอาด

ที่บ้านเกาะจิก หมู่ที่ 1 ต.บางชัน อ.ขลุง ที่มีบ้านเรือนประชาชนชาวประมงพื้นบ้านอาศัยอยู่กว่า 100 หลังคาเรือนจำนวนประชากรจำนวน 392 คน เป็นหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดารที่การเดินทางต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะเดินทางเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกับสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันพัฒนาให้ชาวบ้านได้มีสิ่งสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสม ไฟฟ้าถือเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิต แต่การขยายเขตไฟฟ้าจากผืนดินไปยังหมู่บ้านเกาะจิกมีต้นทุนสูงและต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ชาวบ้านรวมทั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อบต. พลังงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาวิธีการให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะได้มีไฟฟ้าในการดำรงชีวิต มีสิ่งอำนวยความสะดวกในเรื่องของสุขภาพ และการศึกษา โดยทั้งหมู่บ้านได้ใช้พลังงานสะอาด โซล่าเซลล์ หรือพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหลักหลังพระอาทิตย์เคลื่อนตัวเข้าสู่กลางคืน แต่การดำรงชีวิตในเวลากลางวันทุกวันนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไฟฟ้า ในการดำรงชีวิตทั้งเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพที่สถานีอนามัยต้องดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งจำเป็นด้านครุภัณฑ์ทางการแพทย์ วัคซีนป้องกันโควิด เช่นเดียวกับโรงเรียนถึงแม้จะมีเด็กนักเรียนน้อยเพียงแค่ 8 คนมีครู 1 คน แต่การศึกษาต้องอาศัยไฟฟ้าในการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ถึงแม้ไม่ได้เรียนออนไลน์แต่ก็มีความจำเป็นที่ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็ก เยาวชนให้เท่าเทียมกับเด็กนักเรียนคนอื่น ๆ ที่ผ่านมาในหมู่บ้านใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดโซล่าเซลล์ทุกหลังคาเรือนรวมทั้งโรงเรียน สถานีอนามัย วัด และรีสอร์ท ที่พักรองรับนักท่องเที่ยวก็จำเป็นต้องติดตั้งแผงโซล่าเซลเพื่อเป็นพลังงานที่จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิต 
 ซึ่งการใช้พลังงานสะอาดโซล่าเซลล์ของชาวบ้านเกาะจิกถือเป็นความเข้มแข็งบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่หลายฝ่ายชื่นชมโดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเยี่ยมชมให้กำลังใจ ชื่นชมความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งดีใจกับรางวัลของหมู่บ้านที่ได้มาจากความมุ่งมั่น อดทน จนได้รับเงินรางวัลจากกองทุนพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ คาร์บอนเครดิตสหรัฐอเมริกาคิดเป็นมูลค่าเงินสด 5 หมื่นเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 1 ล้าน 5 แสนบาทไทย ที่ชาวบ้านได้หารือและนำเงินที่ได้รางวัลเครดิตคาร์บอนมาเป็นทุนในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในหมู่บ้านเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตเพราะที่ผ่านมาการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งการดูแลมีต้นทุนสูง อาทิ ค่าใช้จ่ายในการดูแลแบตเตอรี่ การติดตั้งระบบไฟฟ้า มิเตอร์ อย่างไรก็ตามในอนาคตนายณรงค์ชัย เหมสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง กล่าวว่าชาวบ้านต้องการให้การไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าเข้ามาในหมู่บ้านทดแทนการใช้พลังงานจากโซลาเซลที่ต้องดูแลรักษา และมีค่าใช้จ่ายสูง // ขณะที่นักท่องเที่ยวทั่วต่างหลงใหลเสน่ห์ของวิถีชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน บ้านเกาะจิกที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีธรรมชาติที่สมบูรณ์จึงเป็นความเข้มแข็งของชุมชนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น