ผวจ.จันทบุรี เยี่ยมชาวบ้าน พร้อมมอบสิ่งของเด็กนักเรียนบ้านบางชัน

วันนี้ ( 10 ม.ค.65 ) ที่วัดบางชัน หมู่ 2 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วย นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรีได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่เยี่ยมชาวประมงพื้นบ้านหมู่บ้านไร้แผ่นดินพร้อมมอบมอบทุนและอุปกรณ์การศึกษาแก่นักเรียนตามโครงการ กาชาดปันน้ำใจห่วงใยนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร รับทราบปัญหาอุปสรรคความต้องการของประชาชนก่อนนำข้อมูลมาสรุปเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ โดยครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน อาหารสริม และไก่ KFC แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางชันจำนวน 33 คน พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผ้าห่มกันหนาวและแว่นสายตายาวแก่ชาวประมงพื้นบ้านที่มีฐานะยากจนบ้านโรงไม้หมู่ 2 จำนวน 50 ชุด หลังจากนั้นคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้ลงเรือเดินทางไปบ้านเกาะจิก ม.2 ต.บางชันเพื่อเยี่ยมชาวบ้านรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความต้องการ และมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนพร้อมเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะจิก ทั้งนี้ชาวบ้านได้ยื่นหนังสือปัญหาความต้องการที่ต้องการให้ทางจังหวัดช่วยเหลือประกอบด้วยการขยายเขตไฟฟ้าภูมิภาคเข้ามาที่บ้านเกาะจิก / การขยายเขตน้ำประปา และ การสนับสนุนประกอบอาชีพเสริมในช่วงฤดูมรสุมที่ชาวประมงพื้นบ้านไม่สามารถออกไปหาปู ปลา กุ้ง หอยในทะเลได้เนื่องจากมีพายุจะทำให้เป็นอันตราย โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ขอบคุณครู และ เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยที่เสียสละความสุขมาทำงานในพื้นที่ทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวกต้องอาศัยเรือ เดินทางทางน้ำเพียงอย่างเดียว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น