จ.จันทบุรี ประชุม คทช.จังหวัด

วันนี้ ( 6 ม.ค.65 ) ที่ห้องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด หรือ คทช.จังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ทั้งในห้องประชุม และระบบ Zoom โดยมีเรื่องเพื่อทราบ ประกอบด้วย คำสั่งนโยบายที่ดินแห่งชาติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเพิ่มเติมองค์ประกอบหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการ รายงานสรุปผลและความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลท้องที่จังหวัดจันทบุรี เรื่องพิจารณา พื้นที่บริเวณที่กรมชลประทานขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง ทับซ้อนกับพื้นที่บริเวณที่จังหวัดจันทบุรีดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล อ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่และอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น