ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประชุมรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ ( 6 ม.ค.65 ) ที่ห้องประชุมสื่อสารชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจันทบุรีร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VCS ที่มี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ทองศรี และ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุม ในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานระดับส่วนกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครสรุปผลการดำเนินงานประเด็นที่มีความสำคัญ เร่งด่วนเชิงนโยบายนำเสนอในที่ประชุมหลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น