ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์โควิดจังหวัดจันทบุรีข่าวจริงเพื่อประชาชน

นางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่จังหวัดจันทบุรีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ได้เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โควิด – 19 จังหวัดจันทบุรี โดยผ่านเพจเฟสบุ๊ค ข่าวจันทบุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง ลดความตื่นตระหนก เข้าทันสถานการณ์ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลของสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไปนำไปเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นศูนย์ข้อมูลกลางของจังหวัดจันทบุรีที่รวบรวมข่าวสาร ข้อมูล ยืนยัน ตรวจสอบข้อเท็จจริงแบบเรียมไทม์ มีรูปแบบการนำเสนอที่ทันสมัย รวมทั้งคำสั่งต่าง ๆ ของจังหวัดจันทบุรีในมาตรการที่ประชาชนจะได้ประโยชน์ทั้งด้านการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ มาตรการทางด้านเศษฐกิจปาก ท้อง ประชาชน ที่ผ่านมากว่า 2 ปี ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โควิด – 19 ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีได้รับการยอมรับจากประชาชน สื่อมวลชน ส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้ามาสืบค้นข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 ราย


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น