facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
จ.จันทบุรีดลานวัฒนธรรมสร้างสุข ดนตรี กวี ศิลป์ถิ่นจันทบูร

จ.จันทบุรีบูรณาการทุกภาคส่วนจัดลานวัฒนธรรมสร้างสุข ดนตรี กวี ศิลป์ถิ่นจันทบูร โชว์ Soft Power คุณค่างานศิลปะท้องถิ่น เพิ่มรายได้สู่ชุมชน ชวนท่องเที่ยวแต่งกายย้อนยุค ดื่มด่ำงานศิลป์จากศิลปินร่วมสมัย ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน อิ่มอร่อยอาหารพื้นเมือง ชมหัตถกรรมท้องถิ่นและการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ค่ำวันนี้ ( 9 ก.พ.67 ) ที่ลานหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผ็แทนสมาคมองค์กรภาคเอกชน สภาวัฒนธรรม ประชาชน นักท่องเที่ยว และเยาวชนนักเรียน นักศึกษาร่วมงานลานวัฒนธรรมสร้างสุข "ดนตรี กวี ศิลป์ ถิ่นจันทบูร" โดยนางมานัสศรี ตันไล้ วํฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมกันจัดงานลานวัฒนธรรมสร้างสุข "ดนตรี กวี ศิลป์ ถิ่นจันทบูร" จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2567 เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับคนทุกช่วงวัยและปลุกกระแสการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วย Soft Power ของจังหวัดจันทบุรีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการให้บริการเช่าชุดไทยในราคาย่อมเยา การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมกว่า 30 ร้านเด็ด การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย การแสดงงานศิลปะร่วมสมัยและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน ร่วมวาดการ์ตูน และสนุกกับวาดเส้นไทย การจัดนิทรรศการ จากเครือข่ายทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมที่หาชมยากตลอดงาน

นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่าจังหวัดจันทบุรี ได้ส่งเสริมและยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวให้เป็น "เมืองรองที่ต้องลอง" เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีได้ตลอดทั้งปี ภายใต้แนวคิด "สุขทุกวันที่จันทบุรี" ซึ่งงานในครั้งนี้สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาล และยังเป็นการผลักดัน "Soft Power" ของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จัก จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงานลานวัฒนธรรมสร้างสุข "ดนตรี กวี ศิลป์ ถิ่นจันทบูร" จังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ และในนามของจังหวัดจันทบุรี ขอขอบคุณในความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายทางวัฒนธรรม และขาวจังหวัดจันทบุรี ที่มีส่วนสำคัญในการจัดงานในครั้งนี้เพราะทุกท่าน คือเจ้าของวัฒนธรรมที่แท้จริง และได้ทำหน้าที่นำเสนอมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นความภาคภูมิใจให้เป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณชน ถือเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตามแนวพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้เสริมเศรษฐกิจฐานรากทางวัฒนธรรมให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น