facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
จ.จันทบุรี Big Cleaning Day วันท้องถิ่นไทย

เทศบาลเมืองจันทบุรีนำข้าราชการ ประชาชนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดตลาดสด ให้ความรู้การคัดแยกขยะ กำจัดขยะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

วันนี้ ( 17 มี.ค.66 ) ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองจันทบุรี ตลาดสวนมะม่วง และตลาดน้ำพุ นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ด้วยการร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day รณรงค์ทำความสะอาดตลาดสดในเขตเทศบาล พร้อมรณรงค์การคัดแยก กำจัดขยะ แก้ปัญหาขยะในชุมชน ทั้งนี้ในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันท้องถิ่นไทย” อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานในการปกครองท้องถิ่นอันสำคัญยิ่งที่จะนำไปสู่การวางรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ในวันท้องถิ่นไทย หน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และเพื่อสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เทศบาลเมืองจันทบุรี จึงได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ดังกล่าวขึ้นในวันนี้
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น