facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
จ.จันทบุรีแก้ปัญหาคลองระบายน้ำ คลองพระพุทธ เฟส 3

ผู้ว่าฯ จันท์ ลงพื้นที่ประชุมหารือแก้ไขปัญหาการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ เฟส 3 ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนพื้นที่ชายแดนป้องกันภัยแล้ง

วันนี้ ( 24 ม.ค.66 ) ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานชลประทาน แขวงการทาง เพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ที่ก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ 3 จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 เนื่องจากมีความล่าช้า โครงการดังกล่าว ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลเทพนิมิต ตำบลหนองตาคง ตำบลคลองใหญ่ ตำบลทับไทร ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว ประกอบด้วยคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 19.32 กิโลเมตร และคลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย ความยาวรวม 19.31 กิโลเมตร ปัจจุบันผลงานสะสมทั้งโครงการฯประมาณร้อยละ 80 แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยออกแบบไว้ เช่น คลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.10+150 ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 3193 ซึ่งมีการขยายความกว้าง จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขแบบคลองส่งน้ำและสะพานรถยนต์ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของถนนทางหลวง ทำให้ต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาใหม่ เนื่องจากมีปริมาณงานและวงเงินที่เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้แก้ไขแบบและทำสัญญาใหม่กับผู้รับเหมาเป็นที่เรียบร้อย โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 210 วัน เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กำชับให้ชลประทานและแขวงการทางได้เร่งซ่อมแซมถนน ติดตั้งสัญญาณไฟ อุปกรณ์เตือนการก่อสร้างก่อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และดำเนินการโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสัญญาที่กำหนด ให้ดูการส่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ จัดสรรอย่างไรให้ผันน้ำได้ตลอดฤดูกาลเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น