facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
ชาวสวนทุเรียนประชุม และยื่นหนังสือขอทราบมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียน

ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายผู้ปลูกทุเรียน ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก ร่วมประชุมขอปรึกษาและขอมาตรการควบคุมคุณภาพ "ทุเรียนไทย" เพื่อการส่งออก ปี2566

วันนี้ ( 23 พ.ย.65 ) ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายผู้ปลูกทุเรียน ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก นำโดยนายสัญชัย โกสัลล์วัฒนา อดีตนายกสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย นายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี นายอำนาจ จันทรส นายกสมาคมชาวสวนจังหวัดจันทบุรี นำตัวแทนเกษตรกร ผู้นำองค์กรภาคการเกษตรร่วมประชุมขอปรึกษาและขอมาตรการควบคุมคุณภาพ "ทุเรียนไทย" เพื่อการส่งออก ปี2566 โดยตัวแทนได้กล่าวแถลงการณ์ของการจัดประชุม และสอบถาม รอง ผวจ.จันทบุรี การทบทวนการโยกย้ายนายชลธี นุ่มหนู ผอ.สวพ.6 การป้องกันแก้ไขปัญหาชาวสวนทุเรียนที่ต้องการความชัดเจนในเรื่องของคุณภาพการส่งออก มาตรการป้องกันและปราบปรามทุเรียนอ่อน กลไกการตลาด และมาตรการการตรวจสอบสิทธิ์ GAP ป้องกันการสวมสิทธิ์ GAP ของบุคคลที่สาม โดยนายสัญชัย โกสัลล์วัฒนา อดีตนายกสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย ได้ยื่นหนังสือสรุปปัญหา ความต้องการของการรวมตัวในครั้งนี้แก่ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อนำไปเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อหาทางแก้ปัญหาต่อไป พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ตอบข้อซักถามของตัวแทนเกษตรกร โดยตัวแทนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนได้ยื่นข้อเรียกร้องให้ดำเนินการ 4 เรื่อง คือมาตรการควบคุมคุณภาพทุเรียน ปี 66 / ชาวสวนภาคตะวันออกไม่เอาทุเรียนอ่อน / มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทุเรียนสวมสิทธิ์ใบ GAP ของเกษตรกรที่มีการนำไปสวมเพื่อประโยชน์การส่งออก และขอให้ทางจังหวัดจันทบุรี ประสานไปยังผู้มีอำนาจ ระงับการย้าย นายชลธี นุ่มหนู ผอ.สวพ.6 จันทบุรี โดยให้ทำงานช่วยชาวสวนอีก 2 ปี เนื่องจากการทำงานแก้ปัญหาที่ผ่านมาเกิดประโยชน์แก่เกษตรกร และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นอย่างดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น