facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
จ.จันทบุรีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากช้างป่า

จ.จันทบุรี มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยจากช้างป่าในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน และให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบภัย

วันนี้ ( 21 พย.65 ) ที่ห้องรับรอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัวของผู้ประสบภัยจากช้างป่า จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ตามที่ได้เกิดภัยพิบัติฉุกเฉินจากช้างป่า จนทำให้มีผู้เสียในพื้นที่ อำเภอโป่งน้ำร้อน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา จนทำให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย คือนายสมภพ ศรีงาม อายุ 42 ปี อยู่พื้นที่หมู่ 2 ตำบลโป่งร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยทางจังหวัดจันทบุรี ได้แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากกองทุนช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งทางกองทุนเงินช่วยเหลือฯ ก็ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือ และมอบให้จังหวัดจันทบุรีเรียบร้อยแล้ว และได้มีการมอบเงินให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต เป็น จำนวน 50,000 บาท โดยเงินช่วยเหลือ ที่จังหวัดจันทบุรี ได้มอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งที่ผ่านมา ทางจังหวัดจันทบุรี ได้มอบเงินทดรองราชการ ในอำนาจนายอำเภอโป่งน้ำร้อน จำนวน 59,400 บาท เงินกองทุนช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาช้างป่า อำเภอโป่งน้ำร้อน จำนวน 30,000 บาท เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่า ที่ว่าการปกครองจังหวัด จำนวน 30,000 บาท เงินมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัด จำนวน 10,000 บาท และเงินจากสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 50,000 บาท ซึ่งได้มอบในวันนี้ โดยมี นายสมมารถ ศรีงาม พี่ชายฝาแผดของผู้เสียชีวิต ลูกชายผู้เสียชีวิต และภรรยาของผู้เสียชีวิต ร่วมรับมอบ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น