facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
จ.จันทบุรี ปาฐกถาธรรมพิเศษและมอบทุนการศึกษา

วันนี้ ( 22 ก.ย.65 ) ที่หอประชุมโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปาฐกถาธรรมพิเศษและมอบทุนการศึกษา โดยนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมในพิธี และมีพระ วชิรญาณโกศล หรือ พระอาจารย์คม อภิวโร เทศน์ปาฐกถาธรรมพิเศษเพื่อถวายกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร เพื่อให้เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับฟังธรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง โอกาสเดียวกันนี้ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี จะมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจำนวน 50 ทุน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 20 ชุด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น