facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
จ.จันทบุรีประชุมเตรียมพร้อมรับ ผู้แทนพระองค์เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินวัดทองทั่ว

จ.จันทบุรีประชุมเตรียมพร้อมรับผู้แทนพระองค์ฯบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐิน ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ วัดทองทั่ว ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ

🟧วานนี้ ( 19 ก.ย.65 ) ที่วัดทองทั่ว ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้แทนพระองค์บำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดทองทั่วในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้แจ้งว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 ณ วัดทองทั่ว ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรีในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เพื่อให้การเตรียมพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ จังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ ตามที่ได้มอบหมายภารกิจหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

🟧ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีขอเชิญชวนร่วมทำบุญ สมทบกฐินพระราชทานได้ที่วัดทองทั่ว และขอความร่วมมือประชาชน บริษัท ห้างร้าน ราษฎรที่อาศัยอยู่ในเส้นทางที่ผู้แทนพระองค์จะผ่านทำความสะอาดบ้านเรือน และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความสะอาด สวยงาม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น