facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
จันทบุรีรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมารักษา

Sky doctor จันทบุรีออกรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน พื้นที่เกาะช้าง มารักษาเร่งด่วนที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีโดย ฮ.กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
ช่วงบ่ายวันนี้ ( 20 พ.ย. 66 ) กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้รับการประสานจากศูนย์สั่งการจังหวัดตราด เพื่อขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง EC645 T2 เพื่อรับผู้ป่วยหญิงไทยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศจาก รพ.เกาะช้าง - รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี เนื่องจากมีเคสผู้ป่วยชื่อ นางสำเภา เงางาม อายุ 69 ปี ต้องได้รับการรักษาโดยการสวนหัวใจ เร่งด่วนภายใน 120 นาที (แพทย์อำนวยการ แพทย์หญิงพัชราภรณ์ พิทักษ์ชาติวงศ์) มายังศูนย์สั่งการจังหวัดจันทบุรี รพ.พระปกเกล้า / สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) รับทราบพร้อมอนุมัติเวลา 12.39 / ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ศปก.ทร. รับทราบพร้อมอนุมัติเวลา 12.46 / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (ศบภ.กปช.จต./ศปก.กปช.จต.) รับทราบอนุมัติการบิน เวลา 12.50 โดย อากาศยาน ของ กปช.จต.เส้นทางการบิน สนาม ฮ. ค่ายตากสิน - สนาม ฮ. ชั่วคราว โรงแรมสยามรอยัลวิว เกาะช้าง ทีมแพทย์ฉุกเฉินเดินทางถึง รพ.เกาะช้าง เวลา 13.38 รับตัวผู้ป่วย/ฮ.ยกตัวจาก สนาม ฮ. ชั่วคราว โรงแรมสยามรอยัลวิว เกาะช้าง เวลา 13.59 เดินทางถึงสนาม ฮ.ค่ายตากสิน เวลา 14.25 โดยมีพลเรือตรี ธีรเกียรติ ทองอร่าม รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รอรับพร้อมสั่งการประสานรถรพ.พระปกเกล้าและรถจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.เมืองนำผู้ป่วยฉุกเฉินส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า ซึ่งจากการร่วมประสานงานในครั้งทำให้สามารถนำส่งตัวผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีเป็นที่เรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น