facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
จ.จันทบุรีประชุมกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน

จ.จันทบุรี ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านกัมพูชาเพื่อกำหนดนโยบายชายแดนให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาลเสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์ชายแดน
 บ่ายวันนี้ ( 20 พ.ย.66 ) ที่ห้องประชุมพลอยจันท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านกัมพูชา จังหวัดจันทบุรีครั้งที่ 3/2566 โดยมีผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงชายแดน ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อกำหนดนโยบายชายแดนให้สอดคล้องนโยบายรัฐบาลเสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์ชายแดน การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมต่าง ๆ โดยการประชุมครั้งนี้มีเรื่องเพื่อทราบ การดำเนินการของส่วนราชการในพื้นที่ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านกัมพูชา จังหวัดจันทบุรี การกำชับหน่วยงานในพื้นที่ เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย เรื่องเพื่อพิจารณา ความคืบหน้าการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านซับตารี ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เป็นจุดผ่านแดนถาวร ข้อมูลสถิติการเข้า – ออกจุดผ่อนผันปรนการค้าบ้านบึงชนังล่าง ตำบลเทพนิมิต อำเภอโปร่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ของประชาชนกัมพูชา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น