facebook twitter Youtube podcast pr_chanthaburi
จ.จันทบุรี กาแฟสัญจร กระชับสัมพันธไมตรีท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมโครงการสภากาแฟสัญจร ตรวจเยี่ยม กระชับสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
วันนี้ ( 17 พ.ย.66 ) ที่ ห้องประชุมทับทิมสยาม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมโครงการ สภากาแฟสัญจร ตรวจเยี่ยม กระชับสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง พัฒนา เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่
โดย นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เตรียมความพร้อมแก้ปัญหาภัยแล้งภายในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เตรียมและมีการดำเนินโครงการป้องกันปัญหาภัยแล้ง มีการติดตั้งระบบสูบน้ำระยะไกล ที่สามารถตรวจสอบการทำงานและควบคุมการสั่งการผ่านระบบอิเลกทรอนิกส์ทางไกลที่จะป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเกษตรกรได้
โอกาสนี้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัดจันทบุรีมาด้วยดีอย่างต่อเนื่องเป็นการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งทางจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนต่อไปในอนาคต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น